Hållbarhet & innovation

Hållbarhet genom hela kedjan


För oss på Melaled är det viktigt med en positiv inverkan på miljön och med det följer en omsorg om vårt miljöansvar genom hela kedjan. ​​​​​​​
  • Melaled har målsatt verksamheten till att i så stor utsträckning som möjligt byta ut plast mot biomaterial och under 2018 introducerade vi nya biologiskt nedbrytbara material i våra armaturer. 
  • Vi håller nere miljöpåverkan genom att planera och välja transportalternativ som är bättre för miljön. Sedan 2013 är vår produktion baserad i Sverige vilket både gynnar kvaliteten och minskar transportsträckorna.
  • Så långt det är möjligt undviker vi fysiska möten som kräver resor och väljer istället att mötas via videolänk. När det inte går är vårt förstaval mer miljöeffektiva transportsätt, som exempelvis tåg eller samresande.
  • Som en del av vårt hållbarhetsarbete väljer vi noga ut våra underleverantörer som behöver dela vår målsättning om en miljöeffektiv produktion och logistik. 

Innovation


I vår utveckling arbetar vi från grunden med att ta fram produkter som är installationsvänliga och anpassade efter våra nordiska förhållanden. Det är viktigt att elektrikern som ska hantera produkterna upplever dem som högkvalitativa och enkla att installera. På så sätt arbetar vi för långsiktiga relationer och effektivitet för elektrikerna.

Vårt mål är att alltid befinna oss i teknisk framkant. Detta innebär att vi ställer höga krav på våra produkters standard, men också på proaktivitet och innovation hos oss som arbetar genom hela kedjan. Vi vill vara effektiva och nytänkande från idéutformningen, via valet av komponenter till själva produktionsprocessen, orderhantering, packning och leverans.