Melaleds historia

Melaled grundades 2006 och redan från början fanns det en vision om att låta hög teknisk kompetens utgöra basen för verksamheten. Vid starten var ledteknik ett relativt outforskat område som vi såg en nästintill oändlig potential i och den tidiga starten gav oss bred kunskap och ett försprång på marknaden. Vi har sedan 2006 tagit klivet från ett tvåmansbolag till ett modernt, moget bolag med sammanlagt femton medarbetare som arbetar med hela vårt erbjudande av sortiment och skräddarsydda produkter åt proffsanvändare runtom i Sverige.

Verksamheten har alltid funnits på Hönö men under en tid skedde en viss del av produktionen utanför Sverige innan vi 2013 beslutade ta hem största delen av produktion till Sverige igen. Sedan dess sker nästan all produktion här hemma och vi har således full kontroll över hela kedjan och på de krav och förväntningar på kvalitet och hållbarhet som marknaden och vi själva ställer på verksamheten. 
Under 2018 introducerades biomaterial i armaturerna för att minska användandet av svårnedbrytbara plastmaterial och arbetet med att effektivisera våra produkter fortsätter i samma takt och hand i hand med den teknisk innovativa utvecklingen. För en ljus och miljövänlig framtid.
​​​​​​​
Tack vare hemflytten och den ökade distributionskraften tog försäljningen fart och sedan dess växer Melaled för vart år som går, vilket vi är mycket stolta över. I början av 2019 flyttade hela verksamheten in i nya moderna produktions-, logistik- och kontorslokaler ett stenkast från de ursprungliga lokalerna. Nu står vi redo att möta den ständigt växande efterfrågan på högteknologisk miljö- och energiresurseffektiv belysning.