MelaLED förpliktar att ge dig full sekretess och denna “Privacy Policy” definierar den typ av information vi samlar in och hur vi använder den.

MelaLED varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev, registrerade uppgifter eller användningstrender till något bolag eller någon annan organisation utanför vårt företag. MelaLED delar informationen med web-producent eller reklambyrå, som arbetar på vårt uppdrag för att kunna erbjuda service via hemsidan. Vi kan ge dina uppgifter vidare till andra leverantörer, t ex en distributör av direktreklam om detta är nödvändigt med anledning av begäran att anskaffa produkt, service eller speciell information via denna hemsida.

Oavsett när du blir kontaktad via e-mail får du information hur du kan undvika fortsatt uppdatering via e-mail.

Uppgifter kan aldrig bli 100% garanterade på internet och med anledning av detta kan

MelaLED smart electronic solutions AB inte påtaga sig ansvar för sekretessbrott när internet användes.

MelaLED är registrerade under “Data Protection Act 1998” och tillämpar denna efter bästa kunskap och tilltro.

MelaLED samlar information relaterade till användarens verksamhet för att regelbundet kunna anpassa och förbättra sidan och dess innehåll för dig.

MelaLED använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur du använder vår hemsida. Användningen av cookies sker mot bakgrund av att du konfiguerar din tillgång till internet efter dem. Cookies är små filer av information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder vår hemsida och ger möjlighet till att kundanpassa och göra sidan mer relevant för dig vid användning. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer.

Om du har levererat personlig information till MelaLED på elektronisk väg och vill stryka den, vänligen skriv till skicka e-mail till teknisk-support@melaled.se Denna begäran tar inte bort information i andra databaser inom MelaLED som inte var berörda när informationen lämnades.

Vänligen notera att denna Privacy Policy endast gäller MelaLED´s web-sida. Vår web-sida innehåller länkar till andra adresser som inte kontrolleras av oss. Dessa länkar tillhandahålles för att ge ökad service och du märker genast när du lämnat vår sida. MelaLED tar inget ansvar för hur dessa andra web-sidor tillämpar ”Privacy Policy”.

Ändringar av denna ”Privacy Policy” redovisas på vår web-sida.