Sedan Januari 2010 tillämpar MelaLED som så många andra branschföretag de allmäna leveransbestämmelser som beskrivs i ALEM 09. Villkorsdokumentet är utarbetat av Elektriska Installatörsorganisationen, EIO samt Sveriges Elgrossister, SEG.

MelaLED följer ALEM 09 med följande tillägg:

∎ ALEM 09 reklamationsblankett skall alltid användas vid reklamation. Denna ligger som ett underlag för att inhämta ett särskilt RE-nummer från MelaLED. I Entrepenader måste besiktning ske av objektet i monterad milö innan beslut fattas om reklamation. Dokumentation om upphandling, inköpsbekräftelse eller faktura från inköpet skall bifogas blanketten av kund.

∎ Montering, installation och underhåll skall göras enligt installationsanvisningar, produktblad och kontroller enligt Svensk standard.

∎ Kunden gör samtliga reklamationer tillsammans med MelaLED, sammarbete måste ske i samtliga fall. Vi har rätt att neka reklamation om beslut fattas utan vårt godkännande.

∎ Komplettering till § 23 ALEM 09 - Returer. Specialanpassade produkter återköps inte. Återköp görs av produkter i oskadd förpackning med ett returavdrag på 20%. Om varan inte är i fullgott skick har MelaLED rätt till större returavdrag.

∎ Kunden ansvarar för att all information delegeras i sin organisation så att ovan beskrivna tillägg samt övrigt i ALEM 09 efterföljs.

För kontakt med MelaLED gällande reklamation:

Fyll i Alem 09 - reklamationsblankett och skicka den till:
Mail: info@melaled.se alt. Fax: 031-962482

För övriga frågor samt kontakt, ring kundsupport:
031-962480

Samarbete med Swedbank Finans AB

MelaLED´s samarbete med Swedbank Finans innebär att vi överlåter våra kundfodringar på Swedbank Finans AB